Wat is kinder- coaching?


Wat is kindercoaching?

Stella Nova Kindercoaching is een praktijk die gericht is op het bieden van hulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De praktijk biedt hulp het gebied van faalangst en hooggevoeligheid bij basisschoolkinderen.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. De kindercoach kijkt mee met de ouders en het kind en kijkt vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij wordt er oplossings-en toekomstgericht gewerkt.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. De kindercoach gaat er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf. De kindercoach probeert te helpen om deze antwoorden te vinden, om hier bewust van te worden en ook in te kunnen zetten. Het is bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg.

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt het kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Missie

De missie van Stella Nova: kinderen laten geloven in hun eigen kunnen. Stella Nova gelooft in het eigen kunnen van de kinderen, dat de oplossing voor het probleem of de problemen die het kind ervaart in het kind zelf te vinden zijn. Bij deze manier van werken staan vertrouwen en transparant werken centraal. 

Visie

De visie van Stella Nova is vertrouwen geven aan kinderen, het kind stimuleren in het zoeken naar oplossingen. Ook hierbij staan de elementen vertrouwen en transparant werken centraal. Dit is een belangrijke en stevige basis om kinderen te begeleiden. Het tonen van respect voor het kind uit zich ook door te communiceren op hun eigen niveau.