Voor wie?

Voor wie?

Stella Nova kindercoaching richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd die problemen ondervinden door faalangst en/of hooggevoeligheid.

Kinderen met faalangst kunnen bang zijn voor het onbekende en kunnen zich daardoor afsluiten en afzonderen van de rest van de familie, van vriendjes en vriendinnetjes en van hun klasgenoten.

Faalangst kan een combinatie zijn met hooggevoeligheid. Kinderen die hooggevoelig zijn merken veel meer op dan andere kinderen. Ze zijn gevoeliger voor geluid, kleur, licht en kunnen emoties van anderen herkennen en aanvoelen. Dit aanvoelen gaat soms zo ver dat hooggevoelige kinderen geen onderscheid kunnen maken of dit gevoel van hunzelf is of van iemand anders.

Stella Nova heeft als doelgroep kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen die zich aangemeld hebben voor hun 12e levensjaar, kunnen wel bij Stella Nova blijven tot hun behandeling met voldoening is afgesloten.

De begeleiding zal in verschillende vormen aangeboden worden. Er wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, verschillende methoden en verschillende spellen.   

Het begeleidingstraject – Een kennismakingsgesprek Het kennismakingsgesprek wordt gevoerd om de ouders en het kind te leren kennen en te onderzoeken wat de hulpvraag is. Ook wordt tijdens dit gesprek gekeken of Stella Nova de juiste hulp kan bieden. – Een intakegesprek Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag nader onderzocht en wordt er een behandelingstraject voorgesteld. Hier wordt ook besproken met welke methodieken en spellen gewerkt zal worden.

 

– Het begeleidingstraject Het kind krijgt begeleiding aan de hand van methoden en spellen. De begeleiding is gericht op de hulpvraag en eventueel andere opkomende problemen die de begeleiding mogelijk in de weg kunnen staan.

 

– Evaluatie Tijdens de evaluatie wordt gekeken of het behandelingstraject effect heeft gehad en of dit voldoende is geweest om het kind op weg te helpen. Mocht een behandelingstraject niet het gewenste resultaat geven, kan hier natuurlijk over gesproken worden. Er wordt dan gekeken naar wat wel werkt en of het kind misschien een andere vorm van hulp zou moeten krijgen.

Aan de hand van het intakegesprek wordt bepaald hoe lang het traject zal gaan duren en van welke methoden gebruik gemaakt zal worden.